Archives

Biblia – traducerea FIDELA

poza FidelaApocalipsa 1:3

Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

Apocalipsa 22:6-7, 9-10

Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate.” Şi Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. – „Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”

Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” Apoi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape.”

Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.

Oare să fie adevărat adevărat că nu cuvintele profetice sunt importante, ci doar ideea în sine? Mai citiți o dată versetele de mai sus! Dacă aceeptăm faptul că fiecare cuvânt al textului inspirat este important, o traducere a Scripturii care se dorește a fi cât mai fidelă originalului ebraic sau grec nu poate fi decât binevenită pentru un studiu aprofundat al profeției. În acest sens, traducerea FIDELA este superioară acelor traduceri care pretind a reda doar ideea textului original, fără a ține prea mult cont de cuvintele care sunt folosite. Ori, așa cum e lesne de observat în textele de mai sus, binecuvântări mari și avertizări solemne sunt legate în mod direct de felul cum tratăm cuvintele cărții Apocalipsa.

spacer