Media

materiale multimedia

Codex Sinaiticus: un fals modern

La începutul secolului XIX lucrurile erau foarte clare în privința raportării la Biblie: textul latin Vulgata reprezenta Biblia catolicilor, iar textul grecesc al Noului Testament (Textus Receptus), respins de Roma catolică, reprezenta textul Reformațiunii. Astăzi lucrurile nu mai stau la fel. Textus Receptus a fost înlocuit cu Textul Critic,...

spacer

Închinarea la soare ieri și azi

Iov 31:26-28
dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreaţă, şi dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură: şi aceasta este tot o fărădelege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aş fi lepădat de Dumnezeul cel de sus!

This slideshow requires JavaScript.

spacer

Liderii carismatici declară în mod deschis că Protestantismul a murit

Apoc. 13:12-13 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faț‏a oamenilor.

Apoc. 19:20 Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei.

spacer
spacer

Izvorul de viață al Reformațiunii

„Izvorul de viață al Reformațiunii” este un documentar biblic și istoric cu privire la controversa iscată odată cu declanșarea reformațiunii prin traducerea textului sacru. Episoadele acestuia vor oferi o perspectivă biblică cu privire la autoritatea Cuvântului și la lucrarea de amăgire desfășurată împotriva acestuia. Ele urmează a fi postate pe această pagină pe măsură ce vor fi realizate.

spacer

Adevăratul Munte Sinai

Tradiţia plasează Sinaiul în Peninsula Sinai din Egipt. Lângă acest munte egiptean se află Mănăstirea Sfânta Ecaterina, unde Tischendorf a găsit manuscrisul ce avea să fie folosit drept pretext pentru abandonarea textului păstrat al Bibliei în favoarea textului critic. Totuşi, Biblic vorbind, Sinaiul se află în Arabia [vezi Gal. 4:25], iar Dumnezeu a trebuit să îi scoată din Egipt pe evrei pentru a-i duce la muntele din pustia Madianului, unde El S-a arătat prima dată lui Moise şi de unde urma ca mai apoi să vorbească poporului eliberat din robie [vezi Ex. 3:12 şi Fapte 7:38]. Departe de a fi locul unde descendenţii lui Avram au fost întemeiaţi în adevărul din Cuvânt, aceştia şi-au pierdut de fapt credinţa în ţara faraonilor şi a trebuit să fie scoşi de acolo pentru a fi re-educaţi potrivit principiilor veşnice ale neprihănirii. Nu întâmplător, când Dumnezeu a vorbit din mijlocul focului, al tunetelor şi fulgerelor care erau pe muntele Sinai, primele cuvinte rostite în auzul acestora au fost: Eu sunt DOMNUL Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, afară din casa robiei … (Ex. 20:2).

spacer