Archives

Ruina iminentă a Statelor Unite ale Americii

Pe data de 7 octombrie 2001 a început Operațiunea Enduring Freedom prin invazia militară a S.U.A. și a aliaților în Afganistan. După un aparent succes rapid care a dus la înlăturarea de la putere a talibanilor, această intervenție militară a fost departe de a aduce stabitate în regiune sau...

spacer

Pandora papers: bogățiile secrete sortite pustiirii

Scurgeri masive de documente scot la iveală informații cu privire la bogățiile secrete ale mai-marilor lumii. Este vorba despre sute de politicieni, miliardari și alte figuri publice care, prin intermediul unor companii extrateritoriale (off-shore) și-au pus la adăpost de orice impozitare și control financiar tranzacții și proprietăți de milioane...

spacer
spacer

II. Vizita papei și Concordatul României cu Vaticanul

Corespunzător poziției de conducător de stat și de biserică a papei, cele două doctrine catolice care stau drept piloni ai autorității asumate de acesta sunt „puterea temporală” și „succesiunea apostolică”. În timp ce articolul intitulat „Vizita papei și Biblia de la Blaj” a tratat vizita papei din perspectiva celei...

spacer

I. Vizita papei și Biblia de la Blaj

A vorbi despre controversele legate de Biblie în contextul discuției despre vizita papei Francisc în România ar putea suna ca fiind ceva deplasat. Totuși, chestiunea aceasta are o mult mai mare relevanță decât subiecte mult mai mediatizate precum mingea cu autograful lui Hagi pe care papa a primit-o cadou....

spacer

Credința martirilor și versiunile Bibliei

„Şi când a deschis al cincilea sigiliu, am văzut sub altar sufletele celor ce au fost ucişi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au ţinut-o.” (Apoc. 6:9) Iată o declaraţie a lui Richard Woodman (agricultor şi fierar din Anglia), făcută în anul 1557, în timp ce...

spacer

Descoperirea de țesuturi moi în oase de dinozaur

Şi ce dacă unii nu au crezut? Necredinţa lor va face credinţa lui Dumnezeu fără efect? Nicidecum! Ci Dumnezeu să fie adevărat şi fiecare om mincinos; aşa cum este scris: Ca să poţi fi declarat drept în cuvintele tale şi să învingi când eşti judecat. (Romani 3:3-4). În anul...

spacer

Codex Sinaiticus: un fals modern

La începutul secolului XIX lucrurile erau foarte clare în privința raportării la Biblie: textul latin Vulgata reprezenta Biblia catolicilor, iar textul grecesc al Noului Testament (Textus Receptus), respins de Roma catolică, reprezenta textul Reformațiunii. Astăzi lucrurile nu mai stau la fel. Textus Receptus a fost înlocuit cu Textul Critic,...

spacer

Textus Receptus: textul primit al protestanților

Anul 2016 a marcat împlinirea a 500 de ani de la publicarea pentru prima dată în formă tipărită a textului Noului Testament în limba greacă. Desiderius Erasmus punea astfel bazele a ceea ce a ajuns să fie cunoscut sub numele de Textus Receptus. Acest eveniment a marcat istoria Europei...

spacer

Educația și sportul în cărțile Macabeilor

1 Macabei 1:11-16

Şi a ieşit din aceştia o rădăcină păcătoasă, Antioh Epifan, feciorul regelui Antioh, care fusese la Roma zălog, şi a stăpânit în anul o sută treizeci şi şapte al domniei Grecilor. În zilele acelea au ieşit din Israel fii fără de lege şi au îndemnat pe mulţi zicând: Să mergem şi să facem legătură cu neamurile cele dimprejurul nostru, că, de când ne-am despărţit de ele, s-au abătut asupră-ne multe răutăţi. Şi cuvântul a plăcut înaintea ochilor lor. Şi s-au înflăcărat unii din popor şi s-au dus la rege ca să le dea putere să trăiască după datina păgânilor. Şi au zidit şcoală în Ierusalim după legile neamurilor.

2 Macabei 4:7-19

Ci murind Seleuc şi luând domnia Antioh, cel poreclit Epifan, a poftit arhieria Iason, fratele lui Onia. Şi mergând Iason la rege, s-a rugat făgăduind trei sute şaizeci de talanţi de argint, şi încă alt venit de optzeci de talanţi. Afară de acestea, făgăduia încă şi alţi o sută cincizeci, de i s-ar îngădui putinţa de a înfiinţa şcoală pentru tineri şi pe cetăţenii Ierusalimului a-i trece cetăţeni ai Antiohiei. Şi îngăduind regele, a dobândit stăpânirea şi îndată a început să înveţe obiceiuri greceşti pe cei din neamul său. Şi lepădând milostivele îngăduinţe domneşti, care s-au îngăduit Evreilor prin Ioan, tatăl lui Evpolemos care fusese sol la Romani pentru împrietenire şi alianţă şi stricând rânduielile cele legiuite, rânduieli fără de lege înnoia. Că, fără ruşine, tocmai sub cetate a întemeiat şcoală şi pe cei mai tari dintre tineri îi silea să înveţe obiceiurile şi jocurile elineşti. Şi într-acest chip se întărea elenismul şi sporeau obiceiurile celor de alt neam, pentru acea prea mare necurăţie a acestui Iason, păgân şi nu arhiereu. Aşa încât preoţii nu se mai sârguiau spre slujbele altarului; ci nebăgând seamă de templul Domnului şi părăsind jertfele, se grăbeau să se împărtăşească cu privirea cea fără de lege a luptei la disc, după ce se auzea chemarea crainicilor. Şi datina părintească nebăgând-o în seamă, măririle cele elineşti mai bune le socoteau. De aceea grea nevoie i-a cuprins, că aceia a căror povăţuire o pofteau şi cărora voiau a se asemăna, pe aceia vrăjmaşi şi stăpânitori i-au avut. Că a face păgâneşte împotriva dumnezeieştilor legi nu este prea lesne, însă acestea timpul le va arăta. Iar când se ţineau jocurile cele din cinci în cinci ani, la care era de faţă regele, A trimis nelegiuitul Iason din Ierusalim, ca soli, pe cei care erau cu drept de cetăţenie antiohiană, care au adus trei sute de drahme de argint pentru jertfa lui Hercule, pentru care şi cei care au dus argintul s-au rugat ca să nu se dea la jertfe, că nu se cuvine, ei să fie întrebuinţaţi la alte cheltuieli.

 

spacer