Studiu biblic

Apocalipsa – lumina din miezul nopții este un studiu sistematic al cărții Apocalipsa, iar subiectele acestui studiu le puteți vedea în ordinea lor mai jos. Subiecte de o importanță crucială pentru viața noastră cum ar fi mântuirea prin Isus Hristos, marele conflict cosmic dintre Hristos și îngerii lui și Satana cu îngerii lui, amăgirile din vremurile din urmă ale istoriei, identitatea antihristului sau evenimentele legate de încheierea istoriei acestei lumi, așteaptă să fie explorate de suflete sincere, însetate după cunoașterea adevărului. 

(Notă: pentru cei care au descărcat mai demult aceste studii, poate este bine de știut că ele au fost actualizate în decembrie 2020.)

00 introducere

01 DESCOPERIREA – Apoc. 1:1-3, 9-11

02 CEL CARE NE-A IUBIT – Apoc. 1:4-8

03 PE URMELE PAȘILOR SĂI – Apoc. 1:12-20

04 UN MESAGER STRABĂTE VEACURILE I – Apoc. 2:1-17

05 UN MESAGER STRABĂTE VEACURILE II – Apoc. 2:18-3:22

06 UȘA DESCHISĂ ÎN CER – Apoc. 4; 5

07 CEASUL JUDECĂȚII – Dan. 7-9

08 ÎN FAȚA SENTINȚEI – Apoc. 6:1-8

09 RĂSCUMPĂRAREA VECHII MOȘTENIRI – Apoc. 6:9-17; 8:1

10 PECETEA LUI DUMNEZEU – Apoc. 7

11 LA HOTARUL MILEI – Apoc. 8:2-9:21; 11:14-19

12 UN ILIE AL ZILELOR NOASTRE – Apoc. 10:1-11:13

13 O FEMEIE CARE STÂRNEȘTE PASIUNI – Apoc. 12:1-6, 13-17

14 RĂZBOIUL DIN CER – Apoc. 12:7-12

15 ANTIHRISTUL – Apoc. 13:1-10

16 SEMNUL FIAREI – Apoc. 13:11-18

17 CÂNTECUL BIRUITORILOR – Apoc. 14:1-6; 15:1-4

18 ULTIMA CHEMARE – Apoc. 14:7-20

19 PAHARUL MÂNIEI LUI DUMNEZEU – Apoc. 15:5-8; 16:1-20

20 VINUL BABILONULUI – Apoc. 17:1-6; 18:1-8

21 PUSTIIREA BABILONULUI – Apoc. 17:7-18; 18:9-19:4

22 OSPĂȚUL NUNȚII MIELULUI – Apoc. 19:5-21

23 MILENIUL – Apoc. 20:1-9

24 IAZUL DE FOC – Apoc. 20:10-15

25 ÎN SFÂRȘIT ACASĂ! – Apoc. 21:1-22:5

26 DUHUL PROFEȚIEI – Apoc. 22:6-21

anexa A Structura Apocalipsei

anexa B Fazele lucrării de Mare Preot în Apoc. 1-11

anexa C Lucrarea lui Ilie în capitolele 10 și 11 din Apocalipsa

anexa D Sărbătorirea duminicii – semnul autorității papale

anexa E O evanghelie falsă: contrafacerea din Apocalipsa

anexa F Împărații de la răsărit și pustiirea Babilonului

anexa G Apocalipsa prezentată grafic

 

2 comments on “Studiu biblic

    1. Ovidiu-Victor MARTIN

      Mulțumesc pentru comentariu. Rugăciunea mea este ca aceste studii să nu fie doar un ajutor în înțelegerea Apocalipsei, ci și un stimul pentru aprofundarea subiectelor ei mai departe. Cred că mai există lumină dincolo de ce este prezentat aici, lumină pe care Cel „minunat în sfat” (Is. 28:29) vrea să o reverse peste orice suflet însetat.

Leave a Reply