Descoperirea chivotului de către Ron Wyatt

Ron Wyatt a fost chemat la o lucrare cu totul specială și semnificativă pentru aceste vremuri de sfârșit ale istoriei. Descoperirile sale arheologice confirmă autenticitatea raporturilor biblice legate de judecata dreaptă a lui Dumnezeu, fie că este vorba despre distrugerea vechii lumi la potop (descoperirea corabiei lui Noe), fie despre distrugrea Sodomei și Gomorei, sau a armatei lui Faraon. Știm că astfel de evenimente sunt amintite ca o asigurare cu privire la iminenta judecată asupra acestei lumi care își trăiește ultimii ani de har. Dar dintre toate descoperirile sale probabil că cea mai remarcabilă este aceea a chivotului legământului. Deși ceea ce avem de la Ron Wyatt în această privință nu este deocamdată decât mărturia lui orală, obiectul respectiv urmând să mai rămână ascuns o vreme de ochii publicului. Aceasta până la instituirea semnului fiarei când, potrivit cu ceea ce îngerul i-a spus lui Ron, chivotul va ieși din nou la lumină.

O zi specială din istoria biblică

Şi în anul al nouălea, ÎN LUNA A ZECEA, ÎN [ZIUA] A ZECEA A LUNII, cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând: Fiu al omului, SCRIE-ŢI NUMELE ZILEI, AL ACESTEI ZILE … (Ez. 24:1-2)

Pentru Ron Wyatt data când s-a întâmplat acest eveniment marcant din viața lui a fost 6 ianuarie 1982. La ceva ani distanță însă, cineva a verificat ziua și luna corespunzătoare din calendarul caraiților (adică cel lăsat de Creator) și a constatat că aceea era ziua a zecea a lunii a zecea. Potrivit cu 2Regi 25:1 și Ier. 52:4, acum mai bine de 2500 de ani, însă în exact aceeași zi a anului, Ierusalimul a fost împresurat de oștirile babiloniene. Normal chivotul ar fi trebuit să fie în templul acela construit de Solomon. Dar, după distrugerea Ierusalimului, vedem că nu este amintit între obiectele de la templu care au fost luate pentru a fi duse în Babilon (vezi 2Regi 25:14-15 și Ier. 52:18-19). Probabil că cineva care cunoștea ce se va întâmpla cu templul l-a luat și l-a dus într-un loc sigur, până când Acela care este la cârma istoriei are să îl scoată din nou la lumină ca o mărturie înaintea unei lumi care a lepădat legea Sa.

Semnificația timpului descoperirii
„Suspectul” nr. 1 în ceea ce privește ascunderea chivotului este profetul Ieremia, cel care a avertizat cu credincioșie poporul despre soarta cetății sfinte. Iar data cea mai probabilă în care s-a întâmplat aceasta ar putea fi ziua a zecea a lunii a zecea, când Ierusalimul a fost împresurat.

Și, chiar dacă nu se poate dovedi dincolo de orice îndoială că Ron Wyatt a descoperit chivotul în exact aceeași zi a anului când acesta a fost ascuns, totuși este sigur că la data respectivă oștile babiloniene au înconjurat cetatea sortită nimicirii. Este important că Cel Atotputernic a ales așa, pentru că distrugerea Ierusalimului reprezintă o imagine la scară mai mică a distrugerii care va veni asupra lumii la finalul celor 6000 de ani de istorie a păcatului. Și aceasta nu este tot, pentru că și anul este semnificativ, fiind plasat la cumpăna dinspre ultimul ciclu jubiliar din cele 120 care compun aceste 6 milenii de har (50*120=6000).

Concluzii
Am ales să public astăzi această informație și să nu aștept până pe 6 ianuarie 2022 pentru că, potrivit calendarului carait, suntem în chiar ziua a zecea a lunii a zecea. Și, dacă Dumnezeu a ținut cont de calendarul Său la descoperirea chivotului, este numai normal ca și eu să țin cont și să spun că astăzi și nu pe 6 ianuarie se împlinesc exact 40 de ani de la acest eveniment. Însă Creatorul nu ține cont doar de date calendaristice din an, ci este la fel de exact și în privința timpului de probă dat omenirii. Nu am nicio îndoială că următorii zece ani vor fi martorii aducerii la lumină a chivotului conținând tablele legii cu poruncile care, la data respectivă, vor fi fost cu totul lepădate de națiunile pământului, spre propria lor nenorocire.

The discovery of the Ark happened on a historical date in Bible history

spacer

Leave a reply