Cărți

Cărţi relevante pentru înţelegerea Apocalipsei, şi a profeţiei în general

Legământul cel veșnic

screen-shot-2016-09-21-at-07-40-36La baza profeției se află legământul încheiat de Dumnezeu cu poporul Său. În timp ce cartea Apocalipsei prezintă împlinirea scopului pe care Creatorul L-a avut încă de la început cu omul, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că această împlinire se poate face doar în cadrul legământului.
Pe lângă faptul că este o carte colosală prin prisma prezentării adevărurilor Evangheliei, „Legământul cel veșnic” ajută cititorul prin faptul că oferă o perspectivă corectă asupra profeției. Noțiuni-cheie precum identitatea Israelului și a Babilonului spiritual, eliberarea din robie (ieșirea din Babilon) și adunarea din nou a poporului lui Dumnezeu sau primirea moștenirii promise sunt clarificate în această carte.

 

spacer

Evanghelia în creațiune

downloadDe ce sunt imperiile care stăpânesc pe pământ zugrăvite în profeție prin simbolul unor animale sălbatice? Acest simbol nu face altceva decât să ne ducă cu gândul la ordinea de la început a lucrurilor, când omului, creat la început desăvârșit de Dumnezeu, i s-a dat să stăpânească peste pământ și peste toate viețuitoarele acestuia. Faptul că avem în profeție niște „fiare” cărora li se îngăduie să stăpânească pentru o vreme, ne vorbește despre stăpânirea de la început a lui Adam, care a fost pierdută prin neascultarea de porunca lui Dumnezeu și ascultarea în schimb a glasului care a vorbit printr-un animal: șarpele.
Însă scopul inițial pe care Dumnezeu L-a avut prin creațiune, dar care a fost zădărnicit prin păcatul omului, este dus mai departe și împlinit prin Evanghelie. Această împlinire finală poate fi văzută cel mai clar în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. Astfel, în vreme ce apogeul întregii Scripturi se află în Apocalipsa, temelia Apocalipsei și a întregii Biblii se află în scrierile lui Moise, dar în special în cartea Genezei.
Cartea lui E. J. Waggoner – Evanghelia în creațiune – reprezintă o pătrundere profundă în subiectul săptămânii creațiunii, vorbind despre puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu manifesate cu acea ocazie, dar care este aceeași și astăzi, când lucrează pentru salvarea omului păcătos. Pentru studentul profeției care dorește să găsească miez și semnificație în simbolurile apocaliptice, această carte poate constitui un ajutor nebănuit de mare.

spacer

Cartea martirilor

220px-Foxe's_Book_of_Martyrs_-_Frontispiece_(1761)Apocalipsa 17:6
Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.
Apocalipsa 18:23-24
Lumina lămpii nu va mai lumina în tine şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui şi al miresei – pentru că negustorii tăi erau mai marii pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta şi pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor, şi al sfinţilor, şi al tuturor celor ce au fost înjunghiaţi pe pământ.

Poate am prefera mai degrabă să uităm această istorie. Însă profeția descoperă în mod clar faptul că timpurile de persecuție, departe de a fi apus pentru totdeauna în negura istoriei, vor reînvia la o scară globală. Pentru acest motiv, cartea lui Fox rămâne o carte de referință, poate chiar mai actuală în vremurile noastre decât atunci când a fost scrisă.

spacer

Lecții despre credință

copertaApocalipsa 14:12

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.

De ce are nevoie cuvântul profetic pentru a se împlini? Din moment ce Cuvântul are în sine puterea de a împlini ceea ce spune, înseană că profeția biblică, care este Cuvântul lui Dumnezeu în cel mai deplin sens, are aceeași putere creatoare. Cum putem fi părtași acestei puteri care cheamă lucrurile la existență din nimic? Prin credință! Căci altfel suntem și noi asemeni celor din vechime, despre care stă scris: cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la ceice l-au auzit (Evr. 4:2).

Colecția de articole scrise de A.T. Jones și E.J. Waggoner, cuprinse în cartea Lecții despre credință (din păcate nu avem aici traducerea integrală) conține învățături prețioase pentru orice cercetător al profeției pentru că, dacă acest cuvânt al profeției nu găsește credință în inimile noastre, tot studiul nostru nu ne va ajuta la nimic.

 

spacer

Biblia – traducerea FIDELA

poza FidelaApocalipsa 1:3

Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

Apocalipsa 22:6-7, 9-10

Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate.” Şi Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. – „Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”

Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” Apoi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape.”

Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.

Oare să fie adevărat adevărat că nu cuvintele profetice sunt importante, ci doar ideea în sine? Mai citiți o dată versetele de mai sus! Dacă aceeptăm faptul că fiecare cuvânt al textului inspirat este important, o traducere a Scripturii care se dorește a fi cât mai fidelă originalului ebraic sau grec nu poate fi decât binevenită pentru un studiu aprofundat al profeției. În acest sens, traducerea FIDELA este superioară acelor traduceri care pretind a reda doar ideea textului original, fără a ține prea mult cont de cuvintele care sunt folosite. Ori, așa cum e lesne de observat în textele de mai sus, binecuvântări mari și avertizări solemne sunt legate în mod direct de felul cum tratăm cuvintele cărții Apocalipsa.

spacer

Marea luptă

The Great ControversyDarul profeției – mijlocul prin care Dumnezeu ne-a comunicat uimitorul mesaj al Apocalipsei – este un ajutor de mare preţ pentru copiii lui Dumnezeu care sunt chemaţi să stea în picioare în contextul scenelor finale ale istoriei acestui pământ. Ei au ca trăsătură distinctivă aceea că păstrează mărturia lui Isus (Apoc. 12:17), mărturie care este definită a fi duhul proorociei  (Apoc. 19:10).

În cartea intitulată Marea luptă dintre Hristos și îngerii Săi și Satana și îngerii lui, cortina este dată la o parte prin manifestarea acestui dar al profeţiei. Vedem în ea un conflict de milenii, care îşi are originea în ceruri şi care îşi atinge apogeul chiar în aceste timpuri ale istoriei.

 

 

spacer

Istoria secretă a iezuiților

Apocalipsa 2:9
Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batjocurile, din partea celor ce zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.

Apocalipsa 3:9
Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, cari zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit.

Apocalipsa 17:3
Şi m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.

coverPustia reprezintă un loc ascuns, secret, departe de fața publicului. Acesta este locul inițial unde se realizează, potrivit profeției, alianța nelegiuită dintre stat și biserică, alianță care are în vedere dominația lumii printr-o guvernare mondială. Cartea Istoria secretă a iezuiților ne ajută să înțelegem că adevărata istorie are foarte mult de-a face cu ceea ce se petrece în spatele cortinei. Sinagoga Satanei își are armata ei, formată din oameni fără scrupule, care pot adopta orice fel de mărturisire de credință (ei zic că suntşi nu sunt) atât timp cât aceasta servește intereselor ordinului pe care îl servesc.

 

spacer