Războiul din Ucraina din perspectivă profetică

Și veți auzi de RĂZBOAIE ȘI ZVONURI DE RĂZBOAIE; vedeți să nu fiți tulburați; fiindcă toate TREBUIE SĂ SE ÎNTÂMPLE, DAR ÎNCĂ NU ESTE SFÂRȘITUL. Fiindcă se va ridica națiune contra națiune și împărăție contra împărăție; (Mat. 24:6-7)1

Atunci când Isus a afirmat că nu trebuie să ne tulburăm când vom auzi de războaie și vești de războaie pentru că încă nu este sfârșitul, nu a spus și că ele nu au absolut nicio relevanță profetică. Nu! Ce a spus El în schimb este că toate acestea „trebuie să se întâmple”! De ce? Pentru că, potrivit profeției, există o putere ce trebuie să ajungă la supremație mondială absolută chiar înaintea Revenirii Domnului. Iar ascensiunea acesteia presupune niște războaie serioase.

 

Urâciunea pustiirii

De aceea când veți vedea urâciunea pustiirii, spusă prin Daniel, profetul, stând în picioare în locul sfânt, (cine citește să înțeleagă); (Mat. 24:15)

Citește următoarele versete și vei vedea că, după ce amintește de urâciunea pustiirii, Isus nu dă același sfat precum atunci când a amintit de războaie. În loc să zică să nu ne tulburăm, spune că sfinții care vor fi martorii acestui eveniment au de făcut ceva fără niciun fel de amânare.

Mai este amintită tot aici profeția lui Daniel. În cartea scrisă de acest profet este identificată urâciunea pustiirii. Ea mai apare și în capitolul 17 al Apocalipsei, doar că de această dată este numită „MAMA … URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUI” (v. 5). Ea este reprezentată drept o femeie care este călare pe o fiară, putere care în Daniel capitolul 8 apare sub un alt simbol: cornul mic care s-a mărit nespus de mult.

Cum ajunge urâciunea pustiirii să stea în picioare în locul sfânt?

Și va întinde CORTURILE PALATULUI SĂU între mări ÎN MUNTELE SFÂNT [și] glorios; totuși va ajunge la sfârșitul său și nimeni nu îl va ajuta. (Dan. 11:45)

Pentru ca urâciunea pustiirii să ajungă în locul sfânt, trebuie ca fiara care o poartă să își așeze corturile în muntele sfânt. Pentru că, repet, mama urâciunilor pământului din Apocalipsa 17 e aceeași cu urâciunea pustiirii din Daniel, iar cornul mic din Daniel 8 e aceeași putere cu fiara din Apocalipsa.

La finalul capitolului 11 din Daniel cornul mic este numit împăratul nordului (împăratul de la miazănoapte). Practic este identificat astfel după direcția din care acesta se ridică, având în vedere că încă din momentul în care își face apariția în viziune ni se spune că vine dintr-unul din cele patru vânturi ale cerului (v. 8-9) – adică dintr-una din cele patru direcții.

Cine este cornul cel mic (împăratul nordului)?
Nu, nu este Rusia! E drept că că Rusia se află la nord de țara noastră, însă nu despre România a spus Dumnezeu că a așezat-o în „mijlocul națiunilor” (Ez. 5:5). Pentru a avea o perspectivă corectă asupra celor patru direcții, va trebui să luăm Ierusalimul drept punct de reper.

De fapt, succesiunea de imperii prezentate în cartea profetului Daniel, începe cu Babilonul – puterea care a înlăturat dinastia davidică de pe scaunul de domnie al acestei cetăți. Urmează Medo-Persia și apoi Grecia care, după moartea lui Alexandru Macedon, se împarte între patru dintre generalii săi. Dintre regatele fondate de aceștia, două aveau să joace pentru o vreme un rol semnificativ pe scena istoriei: Imepriul Seleucid – aflat la nord de Ierusalim și Imperiul Ptolemeic – aflat la sud.

Dintr-una din aceste direcții, mai precis din nord, avea să se ridice o nouă putere, care s-a extins foarte mult „spre sud și spre est” și, în expansiunea ei nestăvilită, a ocupat și „[țara] plăcută” (Dan. 8:9) a cărei capitală era Ierusalimul. Este vorba de Roma care, după destrămarea vastului ei imperiu, a dăinuit drept capitală a unei religii ce avea să domine nu numai viața religioasă, ci și pe aceea politică a Europei medievale. Deși nu a avut neapărat o armată foarte semnificativă, episcopul de Roma avea să înscăuneze și să detroneze împărați, să organizeze cruciade, să conducă inchiziția ș.a.md. Se împlinea astfel ceea ce fusese scris despre cornul mic din profeție, că „puterea lui va fi mare, dar nu prin propria lui putere” (v. 24).

În concluzie, împăratul de nord îl reprezintă pe papa de la Roma din poziția lui de suveran de stat. În timp ce aceast aspect al puterii acestuia este simbolizat fie printr-o fiară, fie printr-un corn, religia al cărei cap este tot el este simbolizată prin femeia pe care Biblia o numește „urâciune”.

Ce legătură au toate acestea cu Ucraina?
Unul dintre contestatarii autorității asumate de papă a fost episcopul de la Constantinopol. Excomunicarea reciprocă a celor doi episcopi a produs ceea ce este cunoscut sub numele de Marea Schismă. După căderea Constantinopolului aceasta nu a fost vindecată. În mod deosebit pentru că puternica Rusie țaristă a devenit ocrotitorul ortodocșilor „schismatici”. De atunci Rusia a devenit marele obstacol în calea aspirațiior de dominație ale papei.

Deci Ucraina are legătură cu toate aceste perspective profetice, pentru că Moscova are legătură cu ele. Dar ce legătură ar putea avea papa cu acest război din zilele noastre? E simplu! Aceeași legătură precum alte războaie ale Rusiei, fie ea țaristă, fie ea sovietică, dar care nu a recunoscut autoritatea papei. Vaticanul nu a invadat niciodată această țară cu propria armată, pentru că nu o are. Dar a invadat-o în al doilea război mondial prin armatele statelor naziste care semnaseră concordate cu Vaticanul. Între acestea s-a numărat din păcate și România care a ajuns astfel să-și trimită la moarte zeci de mii de soldați ce au căzut în bătălia Stalingradului. Era un război străin de interesele românilor, dar care avea foarte mult de a face cu interesele statului papal.

Vaticanul însă a rămas activ și după înfrângerea puterilor Axei, intrând într-o alianță secretă cu Statele Unite care, în baza acestei înțelegeri, a ajuns să recruteze foști slujitori ai Reich-ului hitlerist. Ei erau priviți ca un capital important ce putea fi folosit cu succes în lupta împotriva amenințării sovietice. Este vorba atât despre oameni de știință dar și propagandiști sau strategi care, potrivit unor informații, ar fi avut un rol chiar și în unele structuri internaționale post-belice, inclusiv NATO.2

Colaborarea secretă dintre statul papal și administrația S.U.A. nu doar că s-a dovedit fructuasă în destrămarea Uniunii Sovietice! Puterea de la Moscova a ajuns să se vadă apoi împresurată din toate părțile cu baze militare ale puterilor NATO, în special americane. În plus s-a confruntat și cu un război în plan economic ce nu numai că a dus la subjugarea țărilor din jurul ei, dar la un moment dat părea că duce chiar la propriul ei colaps.

Nu vreau prin aceasta să spun că invazia militară a Ucrainei are legitimitate, ci că se întâmplă ceea ce era prezis că se va întâmpla. Rusia încearcă disperat să iasă din corzi, înainte de a fi învinsă prin knockout. Va reuși?

De ce nu a supraviețuit Reich-ul de 1000 de ani al lui Hitler decât 12 ani?

Și ambele inimi ale acestor împărați [vor fi] să facă ticăloșie și vor vorbi minciuni la o masă; dar NU VA PROSPERA, CĂCI TOTUȘI SFÂRȘITUL [VA FI] LA TIMPUL RÂNDUIT (Dan. 11:27)

Pentru a reflecta dorința întemeitorilor Celui de-al treilea Reich, acesta a mai fost numit Reich-ul de 1000 de ani. Era al treilea, pentru că se dorea un succesor al „Sfântului” Imperiu Roman medieval. Și era „de 1000 de ani” pentru că prin el Hitler și cei care erau în spatele lui proclamau că prin acesta ei inaugurau mileniul.

Este lesne de înțeles că naziștii nu aveau cum să inauguraze adevăratul mileniu, pentru că acesta va fi inaugurat de Hristos. Înainte însă ca El să domnească, un timp scurt va fi acordat antihristului, în care i se va îngădui ca să aibă parte de supremație mondială. Chiar dacă nu va domni o mie de ani, supremația lui va fi absolută. Ceea ce nu a reușit prin alianța cu puterea statală a acelei țări care reprezintă leagănul protestantismului (Germania), va reuși pentru scurt timp, folosindu-se de puterea statală a acelei țări care, la origine, a reprezentat fortăreața acelor protestanți care au refuzat să își mânjească hainele cu principiile papale ale tiraniei eclesiastice. Prin supunerea Rusiei, drumul va fi larg deschis pentru împlinirea agendei geo-politice a Vaticanului: realizarea unei Noi Ordini Mondiale, a cărei lider moral să fie însuși papa!

Eșecul lui Hitler de a o face (supunerea Rusiei) nu are de-a face cu vreo greșeală strategică, ci cu ceasul profetic desăvârșit al Celui care este la cârma istoriei. Încă nu venise vremea! Același ceas profetic ne indică însă faptul că Putin nu va reuși să iasă din corzi la fel cum a făcut-o Stalin. Și în niciun caz pentru atâta timp, căci de acum anii istoriei ce au mai rămas a se consuma se numără pe degete!

1Citatele biblice au fost luate din traducerea Fidela (BTF)

2https://www.historynet.com/these-nato-generals-had-unusual-backgrounds-they-served-in-the-third-reich/

spacer

Leave a reply