Atunci Isus le-a spus: Încă puţin timp lumina este cu voi. Umblaţi cât aveţi lumina, ca nu cumva să vină întunericul peste voi; fiindcă cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge. Cât aveţi lumină, credeţi în lumină, ca să fiţi copii ai luminii.

Ioan 12:35-36

This slideshow requires JavaScript.

Leave a reply