Tremurând la Cuvântul lui Domnului (Isaia 66:2)

O Prieteni, sufletele neglijente nu pot fi numărate împreună cu cei care tremură la Cuvântul lui Dumnezeu! Aceştia nu erau oameni critici şi sceptici. Ei tremurau la Cuvânt şi nu s-au aşezat pe tronul infailibilităţii uzurpate pentru a chema Scripturile în banca acuzaţilor. Există pretutindeni în zilele noastre oameni, unii dintre ei în lucrare – mă doare să o spun – care iau Biblia, nu pentru ca aceasta să îi poată judeca ci pentru ca ei să o poată judeca. Judecata lor cântăreşte în balanţa ei înţelepciunea lui Dumnezeu Însuşi. Ei vorbesc nespus de mândru iar aroganţa lor se înalţă pe sine. O Prieteni, nu ştiu ce simţiţi voi cu privire la scepticismul prevalent al acestui veac, dar eu sunt adânc mâhnit de treaba asta. Mă feresc de locul unde există probabilitatea să aud rostirile oamenilor care nu tremură la Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi întorc faţa de la mulţimea de cărţi care susţin îndoiala şi eroarea.
Charles H. Spurgeon
spacer

Leave a reply