Scripturile – Cuvântul lui Dumnezeu

Din moment ce Scripturile sunt insuflate de Dumnezeu, acestea reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce ele pretind a fi. Lui Ieremia Domnul i-a spus: Iată, pun cuvintele Mele în gura ta (Ier. 1:9). Dumnezeu a zis: cine a auzit Cuvântul Meu, să spună întocmai Cuvântul Meu! (Ier. 23:28). Lui Ezechel i-a spus: să le spui cuvintele Mele (Ez. 2:7). Din nou: Fiul omului, du-te la casa lui Israel, şi spune-le cuvintele Mele! (Ez. 3:4). Mereu și mereu găsim această afirmație: Cuvântul Domnului a venit la mine; cuvântul pe care-l rostise Domnul prin acesta sau acela. David, dulcele psalmist al lui Israel, a spus: Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea (2Sam. 23:2). Pavel a mulțumit lui Dumnezeu pentru faptul că frații tesaloniceni au primit cuvântul pe care el l-a vorbit acestora nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu (1Tes. 2:13). Din nou, el a scris: Dacă crede cineva că este prooroc sau însuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului (1Cor. 14:37). David a spus Domnului: Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea (Ps. 119:105). Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (versetul 11). Însă timpul și spațiul nu vor reuși să repete toate exemplele în care Sfintele Scripturi sunt declarate a fi Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce ele pretind în dreptul lor. Pe cât de sigur că ele sunt adevărate, pe atât de sigur sunt ele Cuvântul lui Dumnezeu.
  1. E.J. Waggoner
spacer

Leave a reply