Rupând jugul Babilonului

Profesorii şi predicatorii protestanţi, în armonie cu papalitatea, au legat timp de mulţi ani minţile studenţilor şi ale membrilor bisericii în crezuri atât în educaţie, cât şi în religie, până când adepţii lor au fost conduşi de tradiţie, prejudecată şi bigotism şi de teama de conducătorii lor. Ei şi-au pierdut iubirea şi puterea de autoconducere, de independenţă. În consecinţă, Dumnezeu nu i-a putut conduce prin Duhul Său; organizaţia lor a fost lepădată; din punct de vedere moral, ei erau căzuţi; al doilea înger i-a numit Babilon.

Pe de altă parte, în câteva şcoli devotate, reformatori educaţionali şi pastori au instruit o mică grupă care să aprecieze privilegiul de a fi conduşi de Duhul lui Dumnezeu, aşa cum este descoperit în Cuvântul Său. Ei au pus în practică ceea ce au învăţat despre autoconducere sau independenţă, până când au fost dispuşi să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. Aceasta arată că adevărata autoguvernare (independenţă) nu înseamnă să faci ceea ce-ţi place; ea înseamnă, de fapt, ca Eul să fie condus de Cuvântul lui Dumnezeu.

 

E.A. Sutherland, Studii de educație creștină
spacer

Leave a reply