Cuvântul Evangheliei

Însă cuvântul prin care au fost făcute cerurile, prin care acestea sunt susținute și prin care toate procesele naturii sunt conduse, este cuvântul Evangheliei care ne este predicat. Cuvintele Domnului sunt Duh și viață. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic (Evr. 4:12), lucrând cu putere în toți aceia care cred (1Tes. 2:13). Mântuitorul a suflat peste ucenici spunând: „Luaţi Duh Sfânt!” (Ioan 20:22). Era aceeași suflare prin care au fost făcute lumile și prin care sunt susținute. Prin urmare, puterea Duhului este putere creatoare, iar aceasta se află în cuvântul lui Dumnezeu. Astfel noi putem ști că puterea Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu a promis-o urmașilor Săi, vine doar prin cuvântul Său.
Ellet J. Waggoner
spacer

Leave a reply