Aducerea neprihănirii veșnice

Prin urmare aceasta cred că este mântuirea Evangheliei: că Hristos a venit – potrivit cuvintelor îngerului către Daniel – pentru a aduce „încetarea fărădelegilor” și „ispăşirea păcatelor”, „ ispăşirea nelegiuirii”, precum și „aducerea neprihănirii vecinice” pe baza căreia noi putem avea parte de eliberarea de pedeapsa meritată de păcat. Găsesc astfel cât se poate de clar și satisfăcător pentru mintea mea că Dumnezeu, în economia harului Său, a făcut provizie pentru a „ mântui pe poporul Lui de păcatele sale”. Îmi ridic de aceea glasul în aclamarea acestei mântuiri, o mântuire adaptată perfect necesităților mele de ființă căzută și, în timp ce îmi pierd total nădejdea de a mă mântui vreodată din păcat, Îl aclam pe Domnul Isus Hristos drept Mântuitor, Cel care S-a arătat pentru a-mi lua păcatele, a scrie legea Sa în inima mea, pentru a mă răscumpăra de toată nelegiuirea, pentru a mă sfinți și curăți prin spălarea cu apă prin Cuvânt, ca să mă înfăţişeze înaintea Lui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfânt şi fără prihană.
Charles Fitch, Views of Sanctification
spacer

Leave a reply