Păziți prin Cuvânt

Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic (Evr. 4:12 – traducerea Fidela). Puternic înseamnă „plin de putere”. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și plin de putere ca să împlinească pentru tine, cu tine și în tine tot ceea ce acel Cuvânt spune. Crede acel Cuvânt, încrede-te în el, pentru că este Cuvântul viului Dumnezeu. Este Cuvântul compătimitorului Mântuitor. Primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi [altoit], care vă poate mântui sufletele (Iac. 1:21). Vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte (Fapte 20:32). Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă (1Pet. 1:5). Puterea lui Dumnezeu se manifestă prin Cuvântul Său și, de aceea, este Cuvântul Său cel puternic. Credința vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu; de aceea este Cuvântul credincios, Cuvântul plin de credință. De aceea, atunci când spune: Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, aceasta este doar a spune într-un alt mod: „Voi sunteți păziți de Cuvântul lui Dumnezeu” pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! Credeți acel Cuvânt, încredeți-vă în el și găsiți-i puterea lui de a vă păzi!
A.T.  JONES
spacer

Leave a reply