… era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu (Apoc. 17:4)

This slideshow requires JavaScript.

Purpura şi stacojiul reprezintă două din cele trei culori ale sanctuarului din vechime. A treia culoare, cea care lipseşte din vestimentaţia desfrânatei cărţii Apocalipsa este albastrul: Cu materiile vopsite în albastru, în purpuriu [purpura] şi în cărmiziu [stacojiul], au făcut veşmintele preoţilor pentru slujba sfântului locaş, şi au făcut veşminte sfinte lui Aaron, cum poruncise lui Moise Domnul (Exod 39:1). Oare ce diferenţiază această culoare de celelalte două culori ale sanctuarului în aşa măsură încât ea nu poate intra în calcul atunci când vine vorba de împodobirea trupului desfânatei? Iată răspunsul:

Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le să-şi facă, din neam în neam, un ciucure la colţurile veşmintelor lor, şi să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colţurile veşmintelor. Când veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el, şi să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniţi şi să nu urmaţi după poftele inimilor voastre şi după poftele ochilor voştri, ca să vă lăsaţi târâţi la curvie. Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniţi, şi să fiţi sfinţi pentru Dumnezeul vostru. […] (Num. 15:38-40)

Această instrucţiune a fost dată tocmai în contextul în care porunca din Decalog care începe cu Adu-ţi aminte a fost călcată în mod sfidător în tabăra poporului lui Dumnezeu. Profeţia prevede că această poruncă, singura din cele zece care are de-a face cu timpul, urma să fie obiectul atacului unei puteri care avea să se ridice pe ruinele imperiului roman:

El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea[]  (Daniel 7:25).

Puterea politico-religioasă a Romei, o putere opusă Legii lui Dumnezeu, îşi însuşeşte în schimb celelalte două culori ale sanctuarului, fiecare din ele având semnificaţia ei:

Cântarea cântărilor 7:5 Capul tău este cum e Carmelul, şi părul capului tău este ca purpura împărătească: până şi un împărat ar fi înlănţuit de pletele tale!…
Judecători 8:26 Greutatea verigilor de aur pe cari le-a cerut Ghedeon, a fost de o mie şapte sute de sicli de aur, afară de lunişoare, de cerceii de aur, şi hainele de purpură, pe cari le purtau împăraţii Madianului, şi afară de lănţişoarele dela gîtul cămilelor lor.

În textele mai sus amintite, cât și în alte texte din Biblie, purpura este culoarea regalității, a puterii împărătești. Haideți să vedem și însemnătatea stacojiului (sau cărămiziului, așa cum a tradus Cornilescu în unele locuri):

Evrei 9:19 Şi într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat sânge de viţei şi de ţapi, cu apă, lână stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot norodul
Leviticul 14:4 preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curăţat, două păsări vii şi curate, lemn de cedru, cârmâz şi isop.

Stacojiul sau cârmâzul este o culoare sacerdotală, fiind legată direct de serviciile preoțești de la sanctuar, în special ritualurile de curățire. La fel ca purpuriul, aceasta este culoarea ierarhiei romano-catolice. În timp ce purpuriul este culoarea episcopilor romano-catolici, stacojiul este culoarea specifică vestimentației cardinalilor.

 

 

 

spacer

Leave a Reply