Broșuri

Ziua milenară a Domnului în Biblie

„Fiindcă voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului vine astfel, ca un hoț în noapte. Fiindcă atunci când ei spun: Pace și siguranță; atunci, năprasnic, vine nimicirea peste ei, ca durerile nașterii peste cea însărcinată; și nicidecum nu vor scăpa. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric ca ziua aceea să vă apuce ca un hoț. Voi toți sunteți copii ai luminii și copii ai zilei; nu suntem ai nopții, nici ai întunericului.” (1 Tesaloniceni 5:2-5, BTF)
Biblia arată clar că Ziua Domnului va veni ca un hoț numai pentru cei care sunt în întuneric. Acum, când „ziua se apropie” (Ezechiel 7:12), avem nevoie de lumină asupra acestui subiect și această lumină vine din cuvintele inspirate de Dumnezeu. Broșura „Ziua milenară a Domnului în Biblie” cuprinde o compilație de texte biblice privitoare la acest subiect.

 

spacer